Alternatieve financiering voor MKB en startups

Crowdfunding is het principe waarbij financiering opgehaald wordt door middel van een grote groep mensen die een ‘kleine’ som geld in een bedrijf of project investeren. Daarmee omzeilen ze de traditionele weg van de bank.

Lees verder…


Source: young startup

Top