Bijna de helft mkb'ers wil van zijn onderneming af

Uit de laatste bedrijfsovernamemonitor van fusie- en overnamespecialist Marktlink blijkt dat het percentage ondernemers dat binnen twee jaar zijn bedrijf wil verkopen is gestegen van 9% vorig jaar naar 20% nu. Bijna de helft (47%) zegt bij een goed bod verkoop serieus te overwegen. Ondanks de gegroeide wens neemt in zowel het eerste als het tweede halfjaar van 2016 het aantal transacties in het mkb met ongeveer 5% af. “Veel ondernemers vrezen al dan niet terecht dat een investeringsmaatschappij alleen naar Excelbestanden kijkt en snel een bedrijf probeert op te pompen en door te verkopen, terwijl dat lang niet altijd in het belang is van het personeel of de continuïteit van de onderneming.” Dat zegt Anthony Degenaar, die dit jaar gestart is met het Verenigd Ondernemers Fonds. Samen met de lean-consultants van UNC Plus Delta wil het Verenigd Ondernemers Fonds met een speciaal programma de ondernemer juist betrokken houden bij de onderneming. Zodat experts het mkb-bedrijf onafhankelijk kunnen maken van de dga. Daardoor kan enerzijds de ondernemer weer ondernemen, en anderzijds maakt dat op termijn bedrijfsopvolging mogelijk.

Lees verder…


Source: young startup

Top