Invoering van de Wet Toekomst Pensioenen wordt uitgesteld.
Source: mkb