De energietransitie… wat betekent dat voor jou als ondernemer?

Heb jij jezelf dat ook wel eens afgevraagd….hoe gaat de overheid dat zo snel doen en wat betekent dat voor mij als ondernemer? Vast wel…. De afspraken over de Energietransitie zijn neergelegd in de wet (wat) en in het Klimaatakkoord (hoe). De Energietransitie omvat verschillende rechtsgebieden. De infrastructuur wordt geregeld op grond van het omgevingsrecht, als eigenaar van een pand kom je in aanraking met het goederenrecht dat het bezit en eigenaarschap regelt, de onroerendgoedbelasting wordt vanzelfsprekend via het belastingrecht geregeld, de afspraken die Gemeenten sluiten met netwerkbeheerders worden bepaald door het contractenrecht, samenwerkingsverbanden verlopen via het vennootschapsrecht. Volg je het allemaal nog? De energietransitie is een wirwar van vraagstukken op verschillende rechtsgebieden waarop nog niet allemaal een antwoord is gevonden. Hoe zit het met de infrastructuur in de wijk en wat gebeurt er met bestaande woningen en hoe wordt het allemaal bekostigd?

Lees verder…


Source: young startup

Top