Een empathische overheid: is dat altijd nodig?

Bij het regelen van hun zaken met overheden, willen mensen dat deze instanties merkbaar inspelen op wat zij nodig hebben als klant. Ze willen gezien en gehoord worden. Dat is geheel in lijn met het motto ‘de klant centraal’, dat vrijwel elke organisatie plichtsgetrouw in haar visie op dienstverlening opneemt. Maar is die mate van empathie altijd mogelijk? Is het in elk klantproces nodig? Of zelfs wenselijk? En past het bij elke organisatie? In dit artikel verkennen we deze vragen met behulp van theorie én praktijkvoorbeelden. Ten slotte geven we je handvatten om keuzes te maken in het toepassen van empathie in je dienstverlening.

Lees verder…


Source: young startup

Top