Een levenslijn voor startups in levenswetenschappen

Rapporten tonen aan dat de globale sector in levenswetenschappen in 2020 zal aangroeien tot een waarde van $447.5 biljoen, maar aan beginnende startups in levenswetenschappen gaat deze schat vaak aan hun neus voorbij omdat grootschalige M&A-activiteit de meeste investering opslorpt. Het panorama van Europese startups voor Levenswetenschappen is onderhevig aan een kritische tegenstrijdigheid: enerzijds geraken bedrijven enkel aan kapitaal wanneer zijn een relatieve maturiteit hebben bereikt en anderzijds kunnen ze dit stadium van maturiteit niet behalen zonder aanzienlijk initieel kapitaal. Naar het oordeel van commentatoren gaan vele bedrijven om dit op te lossen te vroeg publiek, met als risico dat ze hun onderneming onderwaarderen.

Lees verder…


Source: young startup

Top