Eerste hulp bij oninbare vorderingen: proces versoepeling 2017

Grote kans dat je de volgende situatie herkent. Je levert een dienst of product aan de klant, maar om welke reden dan ook voldoet de klant (deels) niet aan het betalen van de factuur. Dat is vervelend, temeer omdat je wel btw hebt afgedragen aan de Belastingdienst. Gelukkig kan de btw over deze oninbare vorderingen worden teruggevraagd, en zal dit proces vanaf 1 Januari 2017 waarschijnlijk eenvoudiger worden.

Lees verder…


Source: young startup

Top