Op 21 maart a.s. staat een commissiedebat gepland over de mededeling van de Europese Commissie tot vaststelling van een Europees klimaatdoel voor 2040. MKB-Nederland en VNO-NCW zijn van mening dat een dergelijk doel voor 2040 behulpzaam kan zijn richting klimaatneutraliteit in 2050, maar roepen op om nu éérst en vooral te focussen op het oplossen van de praktische problemen in de uitvoering van de energietransitie. Ook pleiten ze voor een ‘Europese Industrie Deal’ die de ‘Green Deal’ondersteunt.
Source: mkb