Het nieuwe kabinet moet ondernemers weer de ruimte bieden om te doen waar ze goed in zijn: door o.a. een stevige aanpak van de regeldruk, betere financieringsmogelijkheden, een stabiel en stimulerend fiscaal stelsel en door ervoor te zorgen dat werken meer loont.
Source: mkb