Hoe hebben 2000 mensen 8 weken thuiswerken ervaren?

De afgelopen weken hebben we vanwege COVID-19 massaal thuisgewerkt. Voor sommigen gesneden koek, maar voor veel anderen nieuw. Daarover passeerden al verschillende onderzoeken de revue. Ook wij doen een duit in het zakje en beantwoorden vragen als: zijn mensen inderdaad vermoeider (antwoord: ja)? Gebruiken zij de goede digitale middelen (niet altijd)? En hoe stuur je als organisatie op digitaal werken? Zo’n 2000 medewerkers van uiteenlopende organisaties laten zien hoe thuiswerken en digitaal (samen)werken gaat en welke verschillen er tussen organisaties én tussen typen medewerkers zijn. In dit artikel gaan we daar uitgebreid op in.

Lees verder…


Source: young startup

Top