Op korte termijn gaan kabinet en het bedrijfsleven werken aan innovatieve oplossingen voor het stikstofprobleem. Zo moet de economie weer verder kunnen.
Source: mkb