Leider of Slachtoffer?

Verantwoordelijkheid, of toch niet?

Als ondernemer maak je mooie periodes mee en er zijn momenten dat het allemaal even tegen zit. De tegenslagen kunnen elkaar snel opvolgen en dan is het ondernemer zijn niet altijd even leuk. Hoe kan jij nu beter met deze omstandigheden omgaan, er sneller uitkomen en zelfs minder laten voorkomen? Dit heeft alles met 100% verantwoordelijkheid nemen te maken. Nu nemen ondernemers gemiddeld genomen al veel verantwoordelijkheid voor hun business. Toch wil ik jou challengen en zeggen dat er maar zeer weinig ondernemers zijn die écht 100% verantwoordelijkheid nemen.

Lees verder…


Source: young startup

Top