Meer aandacht voor verzuimpreventie, expert De Heer geeft tips

De afgelopen jaren is het gemiddelde ziekteverzuim, maar vooral het langlopende verzuim, fors gestegen. Juist ondernemers in het mkb worden hierdoor relatief hard geraakt; een zieke medewerker kost een werkgever gemiddeld € 250,- per dag. Bjûkje de Heer, verzuimexpert bij Sazas, constateert dat juist mkb-ondernemers sterke behoefte hebben aan advies over verzuimpreventie. Vier tips.

Lees verder…


Source: young startup

Top