‘Het kabinet moet een deel van het Klimaatfonds specifiek inzetten voor verduurzaming van het mkb en ondernemers handelingsperspectief bieden.’
Source: mkb