Minder onbegrip tussen het online team en de rest: 4 tips

Is er in jouw organisatie echte liefde tussen het online team en de rest? In mijn werk zie ik op veel plekken – overheden en corporates – juist onbegrip, geruzie en overspel rond online communicatie en content. Soms woedt er een felle machtsstrijd over de zeggenschap, met communicatie bijvoorbeeld. De oplossingen voor dit soort problemen zoeken we vaak in termen van management en governance. Maar dat is niet altijd voldoende. Soms is het zelfs verkeerd.

Lees verder…


Source: young startup

Top