Afgelopen vrijdag deed de virtuele MKB tour van de Provincie Overijssel het Statershuis in Hardenberg aan. Peter Zwartscholten vanuit het Statershuis heeft een reflectie gegeven van de issues die spelen bij starters in de gemeente Hardenberg. Het doel was om informatie uit te wisselen en signalen aan de provincie mee te geven.

“Het was een mooi gesprek met Eddy van Huijm van de provincie Overijssel. We hebben kunnen aangeven dat er in de gemeente Hardenberg alles aan wordt gedaan om vragen te kunnen beantwoorden en te helpen. Ook dat er mooie initiatieven zijn ontstaan om met de crisis om te gaan. Er is ook gepleit voor extra noodpakket voor startups & scaleups, verruiming van sbi-codes inzake TOGS, oplossing voor grenssituaties en extra aandacht voor recreatieve sector en detailhandel. “Alles met als doel om vandaag te overleven én ook juist daarna weer op te kunnen bouwen.”

De provincie Overijssel houdt een virtuele tour langs MKB-bedrijven om te zien en te bespreken tegen welke problemen bedrijven oplopen als gevolg van de coronacrisis. Op deze manier wil de provincie te weten komen of de inmiddels beschikbaar gestelde noodmaatregelen werken, of dat er aanvullende maatregelen nodig zijn.