Moeder en levenspartner belangrijke adviseurs van ondernemers

Wanneer mkb-ondernemers in de problemen zitten of wel wat strategisch advies kunnen gebruiken, wenden ze zich regelmatig tot externe consultants. Zij worden geacht de wijsheid in pacht te hebben, of tenminste uitgebreide praktijkervaring te hebben met het doorlopen van verandertrajecten. Uit nieuw onderzoek komt echter naar voren dat wanneer het op advies over strategische afwegingen aankomt, deze consultants het onder mkb’ers meestal afleggen tegen de levenspartner en/of moeder van de ondernemer.

Lees verder…


Source: young startup

Top