Nieuwe Europese privacywetgeving: wat zijn de gevolgen voor jouw onderneming?

Vanaf 25 mei 2018 gaat de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Alle 28 lidstaten van de Europese Unie zullen aan deze nieuwe verordening gebonden zijn. Dit heeft als gevolg dat de oude Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) komt te vervallen. Wat hiervan de gevolgen zijn voor jouw onderneming lees je hier.

Lees verder…


Source: young startup

Top