Opdrachtgevers geven meer uit aan freelancers

Toename 55-plussers in bestand Tentoo

Het totaal aantal freelancers is met twee procent gestegen het afgelopen half jaar. Met name de groep 55-plussers is flink gegroeid: deze groep steeg het afgelopen half jaar met 11,5 procent. Ook het bedrag dat opdrachtgevers aan freelancers uitgeven is gestegen, met maar liefst 7 procent. Dat blijkt uit de halfjaarmonitor van Tentoo, gebaseerd op hun bestand met ruim 15.000 freelancers en flexwerkers.

Lees verder…


Source: young startup

Top