Papierloos werken: managers geven niet het goede voorbeeld

Eens in de twee jaar voert Viadesk een onderzoek uit naar papierloos werken bij bedrijven in Nederland, België en Duitsland. Medewerkers op alle niveaus in organisaties krijgen vragen over wat zij van werken zonder papier vinden en in hoeverre ze dit al in de praktijk brengen. Uit de ‘Papierloos Werken Monitor 2018’ blijkt dat vooral managers het verkeerde voorbeeld geven door meer te printen dan hun medewerkers. Toch worden er goede stappen gezet op weg naar het papierloze kantoor.

Lees verder…


Source: young startup

Top