‘Pas je gebruiksvoorwaarden op je site aan’

Een aantal gebruiksvoorwaarden op je site werken juridisch niet meer, dankzij recente Europese rechtspraak. Het is dus zaak die voorwaarden nog eens kritisch door te nemen en zo nodig aan te passen.

Lees verder…


Source: young startup

Top