Twee prijzen van €30.000 voor beste klimaat business cases

Organisaties en bedrijven met een innovatieve business case met als doel om in een ontwikkelingsland klimaatmitigatie of adaptatie te bevorderen, kunnen nu ondersteuning krijgen om deze verder uit te werken en financierbaar te maken. Bovendien maken ze kans om al op korte termijn hun business case in klinkende munten om te zetten. 

Lees verder…


Source: young startup

Top