Werken en wonen in het Groot Ziekengasthuisterrein in 's-Hertogenbosch

Leegstandbeheer van het Groot Ziekengasthuisterrein: een voormalig ziekenhuisterrein met grote cultuurhistorische waarde. Er is een tijdelijke invulling met bewoners, ondernemers, kunstenaars en een horecagelegenheid gerealiseerd om zo de negatieve gevolgen van leegstand (verloedering, kraak, inbraak, vernieling) te voorkomen, de bouwkundige staat van de gebouwen te beschermen, de rente- en beheerkosten af te dekken en een positieve, leefbare tijdelijke situatie te creëren in op maat naar de herontwikkeling.

Lees verder…


Source: young startup

Top