Vanaf 1 januari 2024 is de nieuwe Omgevingswet van kracht. Voor een goede werking van de wet heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken een digitale tool ontwikkeld, die het afgelopen jaar in samenwerking met MKB-Nederland, VNO-NCW en een aantal brancheorganisaties is onderworpen aan een mkb-toets.
Source: mkb