Het kabinet moet een nieuw, vereenvoudigd en overzichtelijker verlofkader creëren. Dat schrijft de SER in het vandaag uitgebrachte advies ‘Balans in maatschappelijk verlof’. De sociale partners in de SER stellen voor om de huidige verlofregelingen te bundelen en onder te brengen in een nieuwe Wet maatschappelijk verlof met drie pijlers: zorg voor kinderen, voor naasten en persoonlijk verlof. Belangrijke pluspunten in het advies voor werkgevers zijn onder meer minder administratieve lasten, meer zeggenschap en een evenwichtiger financiering, zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland. Nu zijn het vooral werkgevers die de kosten van verlof betalen.
Source: mkb