Zoals elk jaar organiseren Ondernemershuis voor het Vechtdal, Startershuis Doen en Vechtdal Projecten gezamenlijk de ondernemersverkiezingen. Op 17 september hebben wij jullie gevraagd om ondernemers voor te dragen voor deze verkiezing van het jaar 2020, voor de gemeente Ommen en Hardenberg. In antwoord daarop hebben wij diverse namen van ondernemers uit de regio ontvangen en daarvoor willen we jullie hartelijk bedanken.


Ondernemerschap belonen
De Ondernemersverkiezingen zijn bedoeld om ondernemend Ommen en Hardenberg in het zonnetje te zetten en ondernemerschap te belonen. Want jullie zijn als ondernemers het fundament van onze samenleving. Daarom worden de Ondernemersverkiezingen goed gevierd, met veel publiciteit en prominente gasten uit de regionale politiek en het bedrijfsleven. Daarmee draagt deelname aan de Ondernemersverkiezing voor de genomineerden bij aan mooie publiciteit en naamsbekendheid in de regio. 


In 2020 geen ondernemersverkiezing, wel positieve aandacht
Uiteraard hadden wij ditzelfde doel voor ogen met de verkiezing voor dit jaar. Maar corona heeft ook in onze regio een flinke impact op ondernemers. Daardoor wordt er veel gevraagd van het ondernemerschap en van ieders creativiteit. Het kiezen van 1 Ondernemer en Starter doet naar onze inschatting geen recht aan het ondernemerschap van iedereen en wij vinden het als organisatie, niet passend bij deze tijd. Daarom hebben wij als organisatie besloten om dit jaar de ondernemersprijs niet aan 1 winnaar te geven, maar aan alle ondernemers in Hardenberg en Ommen. Niemand uitgesloten. Want juist in deze tijd is het goed om onze veerkracht en saamhorigheid te benadrukken en elkaar te vinden in verbinding en samenwerking. Hoe we dat gaan doen? Daar zijn we momenteel nog druk mee bezig. We houden jullie de komende tijd op de hoogte. 


Nog vragen?
We hopen op jullie begrip voor deze beslissing, maar realiseren ons ook dat dit bericht misschien onverwacht komt. Als er vragen of opmerkingen hierover zijn dan kunnen jullie daarvoor contact opnemen met Peter Zwartscholten, Startershuis DOEN!, 06-23 14 30 73 of met Stendert de Vries, Ondernemershuis voor het Vechtdal, 06-15 90 64 32.

Namens de organisatie:

Ondernemershuis voor het Vechtdal
Startershuis DOEN! 
Vechtdal Projecten
Alfa-college