Er komen steeds meer ondernemers in Nederland. De groei van het aantal bedrijven in de periode 2010-2015 komt geheel voor rekening van het kleinbedrijf en dan vooral door het groeiende aantal eenmanszaken. Dit soort bedrijven, waarbij bij het overgrote deel alleen de eigenaar werkzaam is, is met ruim 225 duizend toegenomen sinds 2010. Vooral hierdoor is het aantal bedrijven met slechts 1 werkzame persoon met 30 procent toegenomen tot ruim 1,1 miljoen.

Zelfstandig ondernemerschap is voor velen iets ongrijpbaars, risicovol en voorbehouden aan een bepaald type mens waarmee ze zichzelf niet snel identificeren. Met het oriënteren op ondernemerschap in het onderwijs willen we dit beeld bijstellen en de aantrekkelijke kanten van het ondernemerschap laten zien. Naast het in beeld brengen van ondernemerschap als loopbaanperspectief, wordt er ook ingezet op het ontwikkelen van een ondernemende houding en persoonlijk leiderschap.

Van burgers en organisaties wordt steeds meer verwacht dat zij zich minder afhankelijk maken en zich minder afwachtend opstellen en dat zij actief deelnemen aan de samenleving. Het gaat dan om begrippen als pro-actief gedrag, een ondernemende houding en participatie.

ONZE DIENSTEN

BAKKIE DOEN?