De drinkwatervoorziening staat op het spel zo waarschuwde de Inspectie Leefomgeving en Transport Nederland onlangs. Er moet volgens de inspectie veel meer tempo worden gemaakt met vergunningen voor nieuwe waterbronnen en uitbreiding van bestaande bronnen. Dat is belangrijk voor burgers, talloze ondernemers en voor bijvoorbeeld de productie van je eten of andere zaken die we allemaal dagelijks nodig hebben.’ Dat schrijven VNO-NCW en MKB-Nederland vandaag in een brief aan de Tweede kamer in verband met een komend debat over onze waterhuishouding.
Source: mkb