De Provincie Overijssel komt met een nieuwe subsidieregeling voor mkb-ondernemingen in Overijssel.

Betreft: Subsidie Financieringsvouchers Mkb-ondernemingen Coronacrisis 2020

Bestemd voor: Mkb-ondernemingen gevestigd in Overijssel

Waarvoor: Voor hulp bij het opstellen van een aanvraag voor één van de volgende steunmaatregelen of verruimde maatregelen van het Rijk: BMKB-C, GO-C, COL of KKC. De, in Overijssel gevestigde mkb-ondernemer, kan hiermee een externe adviseur inschakelen voor het opstellen van een aanvraag voor één van de steunmaatregelen. 

Voorwaarden zijn: 

  • De activiteiten worden uitgevoerd door een deskundige met ervaring op het gebied van het opstellen van een steun- of financieringsaanvraag. Dit is aan te tonen door voorbeeldprojecten van de deskundige te benoemen.
  • De deskundige staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
  • Het project (de steun) moet uiterlijk drie maanden na subsidieverlening uitgevoerd zijn.
  • Deze subsidieregeling valt onder de de-minimisverordening.

De subsidie is maximaal 75% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen, met een maximum van € 1.500,- per aanvraag. Voor meer informatie zie https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/regionale-economie/financieringsvouchers-mkb-ondernemingen/